Viễn Đinh

Viễn Đinh

Giúp Tui & Biết Đâu Giúp Bạn Khá Hơn 0,5% Mỗi Ngày

Tui đăng bài hằng ngày, trên các mạng xã hội bên dưới.
Bạn có thể theo dõi tui để cập nhật nhé!

Coming Soon

“Embrace accountability, and take business risks under your own name. Society will reward you with responsibility, equity, and leverage.” __Naval Ravikant